Zavřít x kancelář
Zavřít x obřadní síň
Zavřít x budova
Zavřít x

Sjednání pohřbu

Sjednávání pohřbů je možné ve všední dny, o víkendech i o svátcích. V mimo pracovní dobu si telefonicky dohodneme schůzku ke sjednání pohřbu. Pohřby sjednáváme v kanceláři naši pohřební služby REQUIEM, případně u Vás, ve Vašem prostředí.

Zavřít x

Pohřby

a) Pohřeb základní-pohřeb bez obřadu:

Jedná se o zpopelnění zesnulého bez provedení smutečního obřadu

b) Pohřeb s obřadem a následným zpopelněním:

Poslední rozloučení se zesnulým se provádí v obřadní síni REQUIEM, případně jiných obřadních síních,krematoriích nebo také v kostelích. Po smutečním obřadu se provádí zpopelnění zesnulého.

Převzetí a uložení urny:

Urnu se zpopelněnými ostatky Vám předáme v následujících dnech v naši kanceláři. Na základě dohody Vám urnu dopravíme, uložíme do hrobu, provedeme vsyp.

Urnu se zpopelněnými ostatky je možno uložit do hrobu, hrobky, kolumbárního okénka, případně provést vsyp na vsypových loučkách hřbitovù a to s účastí pozùstalých, či bez jejich účasti.

V případě pohřbu základního (pohřeb bez obřadu) je možné smuteční obřad uskutečnit až se zpopelněnými ostatky zesnulého, nebo také při uložení urny do hrobu, nebo vsypu na vsypové loučce hřbitova.

c) Pohřeb s obřadem a následným uložením do hrobu (hrobky):

Poslední rozloučení se zesnulým se provádí v obřadní síni REQUIEM, případně jiných obřadních síních,krematoriích nebo také v kostelích. Po smutečním obřadu se rakev přemístí (doprovodí) na hřbitov a uloží do hrobu (hrobky).

Malý smuteční obřad lze rovněž uskutečnit před pohřebeními u rakve nad hrobem.

Zavřít x

Informace

Úmrtní list

Úmrtní list vystaví na základě našich podkladů příslušný matriční úřad. Zpravidla do 5 dnů zasílá matrika úmrtní list objednavateli pohřbu, je li přímým příbuzným zemřelého. Pokud není objednavatel pohřbu přímým příbuzným zemřelého, zasílá matriční úřad objednavateli informace o dalším postupu.

Dědictví

Vyčkejte výzvy notáře, který vám bude přidělen.

Vdovský důchod

Žádost o vdovský důchod vyřizujte na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě svého trvalého pobytu. K vyřízení jsou zapotřebí tyto doklady: úmrtní list (originál), oddací list (originál), důchodové výměry obou manželů (pakliže pobírají důchod), občanský průkaz pozůstalé(ho).

Sirotčí důchod

Žádost o sirotčí důchod vyřizujte na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě svého trvalého pobytu. K vyřízení jsou zapotřebí tyto doklady: úmrtní list (originál), rodný list dítěte (originál), potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte.

Pohřebné

Od 1.1. 2008 je pohřebné omezeno pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud měla zemřelá osoba ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn do jednoho roku ode dne pohřbení

Zavřít x

Naše služby

1. Poskytujeme veškeré služby v pohřebnictví, vše co se pohřbů a pohřebnictví týče

2. Převozy zemřelých

3. Nabízíme důstojná rozloučení v nové obřadní síni Requiem a dalších obřadních síních a kostelích

4. Poskytujeme poradenství k pojištění - (proplacení nákladů na pohřeb)

5. Vyřizujeme pojistné události s pojišťovnou (proplácení nákladů na pohřeb)

6. Provádíme kopání hrobů, ukládání uren do hrobu

7. Provozujeme veřejné pohřebiště Města Zábřeh

8. Doplňkové služby - kamenické práce: navrhy a stavby hrobů, pomníků, sekání písma, plastické nápisy atd.

Zavřít x

Naše ceny nejčastějších variant pohřbů

Pohřeb zpopelněním, bez obřadu (ekonomický)
 • vyzvednutí zesnulé osoby ve zdravotnickém zařízení v Šumperku do 48 hod. od úmrtí
 • veškeré manipulace a převozy spojené s pohřbením
 • oblečení a úprava zesnulé osoby (nutno dodat oděv)
 • rakev bezobřadní (Setora S4)
 • zpopelnění a uložení urny na pohřební službě Requiem po dobu do 12 měsíců
 • zaslání podkladů pro vystavení úmrtního listu matričnímu úřadu

Zákon 40/1995Sb. paragraf 6a nám nepovoluje zveřejnění ceny, tuto vám ochotně sdělíme v naší kanceláři.

Pohřeb se smutečním obřadem v obřadní síni Requiem a následným zpopelněním
 • vyzvednutí zesnulé osoby ve zdravotnickém zařízení v Šumperku do 48 hod. od úmrtí
 • sjednání pohřbu a zhotovení 20 ks parte v černobílém tisku
 • veškeré manipulace a převozy spojené s pohřbem, obřadem a zpopelněním
 • uložení zesnulé osoby (nejčastěji) na 4 dny v chladícím boxu naší provozovny Requiem
 • oblečení a úprava zesnulé osoby (nutno dodat oděv)
 • kvalitní rakev celodřevěná, obřadní (Setora S6) včetně čalounění
 • pronájem naší nové obřadní síně Requiem , řečník, hudba reprodukovaná
 • zpopelnění a uložení urny na pohřební službě Requiem po dobu do 12 měsíců
 • zaslání podkladů pro vystavení úmrtního listu matričnímu úřadu

Zákon 40/1995Sb. paragraf 6a nám nepovoluje zveřejnění ceny, tuto vám ochotně sdělíme v naší kanceláři.

* velmi široká a flexibilní nabídka květinových darů z živých květů za solidní ceny dle přání zákazníka a proto není součástí této kalkulace.

Pohřeb církevní, obřad v kostelích Šumperku s následným zpopelněním
 • vyzvednutí zesnulé osoby ve zdravotnickém zařízení v Šumperku do 48 hod. od úmrtí
 • sjednání pohřbu a zhotovení 20 ks parte v černobílém tisku
 • veškeré manipulace a převozy spojené s pohřbem, obřadem a zpopelněním
 • uložení zesnulé osoby (nejčastěji) na 4 dny v chladícím boxu naší provozovny Requiem
 • oblečení a úprava zesnulé osoby (nutno dodat oděv)
 • kvalitní rakev celodřevěná, obřadní (Setora S6) včetně čalounění, příp. křížkem na rakev
 • pojízdný katafalk k usnadnění manipulace a přemístění rakve do pohřebního vozu
 • čekací doba u církevního obřadu k následnému odvozu na zpopelnění
 • zpopelnění a uložení urny na pohřební službě Requiem po dobu do 12 měsíců
 • zaslání podkladů pro vystavení úmrtního listu matričnímu úřadu

Zákon 40/1995Sb. paragraf 6a nám nepovoluje zveřejnění ceny, tuto vám ochotně sdělíme v naší kanceláři.

* velmi široká, flexibilní nabídka květinových darů z živých květů za solidní ceny pro zákazníka a proto není součástí této kalkulace

* sjednání církevního obřadu s duchovním si zákazník většinou zajišťuje sám, a proto není součástí této kalkulace

Náš kompletní ceník je k dispozici v kanceláři pohřební služby Requiem. V naši kanceláři vám ochotně vypočítáme cenu konkrétního pohřbu pro porovnání s konkurenčními pohřebními sužbami. Cena pohřbu je stanovena ihned při sjednání pohřbu a nemůže tak dojít k nečekanému navýšení ceny pohřbu.

Pohřby důstojně, kvalitně a levněji.
Zavřít x

Pavel Dvouletý - Pohřební služba REQUIEM

Obřadní síň a kancelář: Bratří Čapků 29A, 78701 Šumperk

Sídlo: Šmeralova 766/4, 78701 Šumperk

IČ: 61577073

DIČ: CZ6412240439

Mobil: 420 736 535 071

E-mail: psrequiem@seznam.cz

Otevírací doba: Po-Pá 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 (telefonicky lze sjednat schůzku kdykoli)

Číslo účtu: 197987178/0600, GE Money BankINFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

Institucí příslušnou k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Za Českou obchodní inspekci toto řeší skupina ADR, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení sporů je bezplatné. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí být podán nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé uplatnil sporný nárok a musí obsahovat náležitosti dle § 20 zákona 634/1992 Sb.

mobil:420 736 535 071
e-mail:psrequiem@seznam.cz

Otevírací doba:

Po-Pá8:00 - 11:30,
12:30 - 15:00
kancelář obřadní místnost budova

Pohřební služba REQUIEM

důstojné a kvalitní služby na profesionální úrovni.

Všechny své zkušenosti v oboru pohřebnictví jsme uplatnili při vybudování nové pohřební služby s novou obřadní síní a moderním technickým zázemím. Bezmála pětileté budování vyvrcholilo dokončením vlastního parkoviště, na konci roku 2010 jsme zahájili provoz tohoto komplexu. Obřadní síň je vybavena videoprojekcí a nabízí mimo další 48 pohodlných míst k sezení. Využíváním moderní techniky, moderních pracovních postupů, vyškolených a ochotných pracovníků zaručujeme vysokou úroveň našich služeb.

Jak postupovat?

 • 1. Kontaktujte nás na telefonním čísle naši pohřební služby REQUIEM Šumperk, zajistíme vše potřebné.
 • 2. Pokud byla k převozu zesnulého přivolána jiná pohřební služba, je pouze Vašim rozhodnutím, kterou pohřební službu požádáte k projednání a vykonání pohřbu.
created by: PROFINETWORKS